ร่างกายต้องการพลังงานมากที่เพียงพอต่อกิจกรรมในชีวิตประจำวัน จึงต้องทานวิตามินที่เสริมสร้างพลังงาน