ประโยชน์ของวิตามินบำรุงผิวแต่ล่ะตัวแตกต่างกันไป สามารถหาได้จากเมนูอาหารธรรมชาติ ควรเลือกกินเมนูที่มีประโยชน์และหลากหลาย