เมื่อขาดวิตามินบี

ในหมวดหมู่วิตามินบี เป็นวิตามินที่แตกย่อยออกไปแต่ล่ะตัวทำงานต่างกัน แล้วถ้าขาดวิตามินตัวใดตัวหนึ่งจะเกิดอะไรขึ้น?