วิตามินเอบำรุงดวงตา

วิตามิน เอ นับได้ว่าเป็นวิตามินคู่ฝดของด้วยตาที่ขาดไม่ได้ เมื่อขาดวิตามิน เอ จึงทำให้ส่งผลกระทบต่อดวงตาไปด้วย

Vitamin-A-Retinol

วิตามินเอ (Vitamin A) หรือ เรตินอล (Retinol) ถูกสะสมในร่างกายได้นานมาก ถึง 1 หรือ 2 ปี