แมงกานีส

แมงกานีส เป็นแร่ธาตุที่มีความจำเป็นต่อร่างกาย พบมาในส่วนของโครงกระดูก ตับ ตับอ่อน หัวใจ แมงกานีสช่วยป้องกันโรคความจำเสื่อม