วิตามินเอบำรุงดวงตา

วิตามิน เอ นับได้ว่าเป็นวิตามินคู่ฝดของด้วยตาที่ขาดไม่ได้ เมื่อขาดวิตามิน เอ จึงทำให้ส่งผลกระทบต่อดวงตาไปด้วย

ดวงตาคืออวัยวะที่บอบบางและสำคัญกับร่างกายมนุษย์ จึงต้องบำรุงสายตาด้วยอาหารที่มีวิตามิน