วิตามิน ซี หรือ กรดแอสคอร์บิก(Ascorbic Acid) พบมากที่สุดในผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว

Vitamin-A-Retinol

วิตามินเอ (Vitamin A) หรือ เรตินอล (Retinol) ถูกสะสมในร่างกายได้นานมาก ถึง 1 หรือ 2 ปี