Vitamin-B7

ไบโอติน,Biotin,วิตามิน บี7,Vitamin B7,วิตามินเอช,Vitamin H,วิตามินบี,วิตามินบีรวม,วิตามินละลายในน้ำ

เมื่อขาดวิตามินบี

ในหมวดหมู่วิตามินบี เป็นวิตามินที่แตกย่อยออกไปแต่ล่ะตัวทำงานต่างกัน แล้วถ้าขาดวิตามินตัวใดตัวหนึ่งจะเกิดอะไรขึ้น?