วิตามินเอบำรุงดวงตา

วิตามิน เอ นับได้ว่าเป็นวิตามินคู่ฝดของด้วยตาที่ขาดไม่ได้ เมื่อขาดวิตามิน เอ จึงทำให้ส่งผลกระทบต่อดวงตาไปด้วย

ดวงตาคืออวัยวะที่บอบบางและสำคัญกับร่างกายมนุษย์ จึงต้องบำรุงสายตาด้วยอาหารที่มีวิตามิน

Anthocyanin-antioxident

แอนโทไซยานิน เป็นรงควัตถุหรือสารสีที่ให้สีแดง ม่วง และน้ำเงิน พบได้ในผลไม้ตระกูลเบอร์รี่