การทำงานของวิตามินที่ช่วยบำรุงสมองจะแบ่งออกเป็น 2 แบบ ทั้งด้านการทำงานและการบำรุง