Isoflavones

ไอโซฟลาโวน(Isoflavone) เป็นไฟโตนิวเทรียนต์หรือสารอาหารจากพืช ที่ไกล้เคียงกับฟลาโวนอยด์ เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะถูกเปลี่ยนเป็นไฟโตเอสโทรเจน (เอสโทรเจนจากพืช) ซึ่งเป็นสารที่มีรูปร่างคล้ายฮอร์โมน