วิตามิน ซี หรือ กรดแอสคอร์บิก(Ascorbic Acid) พบมากที่สุดในผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว