เมื่อขาดวิตามินบี

ในหมวดหมู่วิตามินบี เป็นวิตามินที่แตกย่อยออกไปแต่ล่ะตัวทำงานต่างกัน แล้วถ้าขาดวิตามินตัวใดตัวหนึ่งจะเกิดอะไรขึ้น?

วิตามินเอบำรุงดวงตา

วิตามิน เอ นับได้ว่าเป็นวิตามินคู่ฝดของด้วยตาที่ขาดไม่ได้ เมื่อขาดวิตามิน เอ จึงทำให้ส่งผลกระทบต่อดวงตาไปด้วย