เรสเวอราทรอล (Resveratrol)

เรสเวอราทรอล (Resveratrol)


เรสเวอราทรอล
(Resveratrol: trans-3,5,4′-trihydroxystilbene) เป็นหนึ่งในสารประกอบโพลีฟีนอล (polyphenolic phytoalexin compound) พบในผิวหนังของมนุษย์ (skin), เมล็ดองุ่น (seeds of grape), ถั่วลิสง(peanuts), ไวน์แดง(red wine) และผลเบอร์รี่ต่างๆ โดยจะพบที่เปลือกของผลองุ่นแดงมากที่สุด ซึ่งจะพบสาร resveratrol ในไวน์แดงมากกว่าไวน์ขาว มีปริมาณช่วงตั้งแต่ 0.1-15 mg/L

โครสร้างของเรสเวอราทรอล

สาร resveratrol มี 2 isoforms คือ trans-resveratrol และ cis-resveratrol ซึ่งพบว่า trans-resveratrol เป็นรูปแบบที่เสถียรมากกว่า

Resveratrol โครงสร้าง

topical resveratrol มีผลลด UVB-induced lipid peroxidation, cyclooxygenase และ ornithine decarboxylase activities มีการศึกษาใน normal human epidermal keratinocytes พบว่า resveratrol blocks UVB-mediated activation ของ NF-KB ในลักษณะ dose- และ time-dependent manner

ที่มาของสารเรสเวอราทรอล

เรสเวอราทรอล ถูกสร้างมาจากผิวเปลือกองุ่น ซึ่งทำหน้าที่ช่วยในการป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อราและปกป้องแสงแดด องุ่นที่ปลูกในสภาพแวดล้อมที่ชื้นจะมีปริมาณเรสเวอราทรอลมากกว่าองุ่นที่ปลูกในสภาพแวดล้อมที่แห้งกว่า เนื่องจากสภาะแวดล้อมที่ชื้นทำให้องุ่นต้องสร้างเรสเวอราทรอลเพื่อมากำจัดเชื้อรากขึ้น

ประโยชน์ของเรสเวอราทรอล

  • ต้านอนุมูลอิสระ เรสเวอราทรอลเป็น effective antioxidant เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีศักยภาพ จึงช่วยชะลอความชราและชะลอความเสื่อมของอวัยวะได้
  • บำรุงหัวใจและหลอดเลือด เรสเวอราทรอลซึ่งเป็นสารโพลีฟีนอล เพิ่มความไวของอินซูลิน ลดความดันโลหิตและโรคหลอดเลือดหัวใจ จากการวิจัยพบว่า การรับประทานเรสเวอราทรอลจะช่วยลดระดับ c-reactive protein (CRP), Tumor necrosis factor, PAI1 (PLasminogen activator inhibitor type 1) และเพิ่ม interleukin-10 ซึ่งต้านการอักเสบ จึงช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจในผู้ที่รับประทานได้
  • อีกหนึ่งงานวิจัยพบว่า การบริโภคไวน์แดงมีประสิทธิภาพในการช่วยลดอัตราความเสี่ยงการเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจ (coronary heart disease (CHD) mortality) มากกว่าผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดอื่น เนื่องจากสารประกอบฟีนอลที่พบในไวน์แดงนั่นเอง
  • อีกงานวิจัย ทดลองโดยให้รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากองุ่น ที่มีเรสเวอราทรอล 8 มิลลิกรัมต่อวัน เป็นระยะเวลา 1 ปี พบว่าสามารถช่วยลดการอักเสบ และปรับสถานะของไขมันในกลุ่มตัวอย่าง ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้
  • ลดคอเลสเตอรอล งานวิจัยยังพบว่า เรสเวอราทรอลใหผลต่อร่างกายคล้ายคลึงกับ Statin ซึ่งเป็นยาลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือด และการรับประทานเรสเวอราทรอลควบคู่กับ Pravastatin ให้ผลดีกว่าทาน Statin เพียงอย่างเดียว (The American Journal of Cardiology, 110(3): 356-63, 2012)
  • ลดน้ำตาลในเลือด งานวิจัยที่ให้กลุ่มตัวอย่างรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนประกอบของเรสเวอราทรอลเป็นระยะสั้น พบว่ามีผลเกี่ยวข้องกับการผาผลาญกลูโคสและไขมันในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ได้ โดยกำหนดให้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีเรสเวอราทรอล 1,000 มิลลิกรัมต่อวัน เป็นเวลา 45 วัน พบว่ามีระดับน้ำตาลในเลือด และค่าน้ำตาลที่เกาะเม็ดเลือดแดงลดลงอย่างมีนัยสำคัญ  
  • ป้องกันมะเร็ง เรสเวอราทรอลมีฤทธิ์ต้านการอักเสบ(anti-inflammation) และยังพบว่ามีผลการยับยั้ง (inhibitory effects) ต่อการเกิดเนื้องอก การพัฒนาและดำเนินของเนื้องอก (tumor intiation, promotion และ progression)

Tags: , , , , ,

[TheChamp-FB-Comments]

Previous
โพลีฟีนอล (Polyphenol)

โพลีฟีนอล

Next
เซซามิน (Sesamin)

Sesamin

Copyright © 2018 วิตามิน All Rights Reserved.